شرکت ژان نیل فرانسه

شرکت ژان نیل

در ابتدا این شرکت بعنوان بنیانگذار صنعت عطر در جهان معرفی میشود.

شروع فعالیت از سال 1779 در گرس فرانسه مهد عطر سازی دنیا توسط ژان نیل بنا شد.

یک کمپانی عطر سازی خانوادگی که تا به امروز فعالیت خود را ادامه داده است تا به نسل های بعد خود این میراث را انتقال دهند.

عطرهایی با کیفیت ژان نیل را به یک کمپانی عطر سازی بینظیر تبدیل کرده است.

فعالیت اصلی ژان نیل به 3 قسمت تقسیم میشود : عطر، طعم و مواد خام. هر یک از بخش های عطر و طعم به طور مستقل عمل می کنند و بخش های بازاریابی، تحقیق و توسعه، برنامه ریزی، حقوقی، کیفیت، فروش و خرید خود را دارند.

ژان نیل به دلیل تخصص خود، به ویژه در تبدیل مواد اولیه و گوش دادن به نیازهای مشتری شناخته شده است. این شرکت با ارائه خدمات شخصی سازی شده تمامی انتظارات مشتریان را برآورده می کند.