حجم: 100 میل

نوع: RCR درجه یک

دکور: ساده بدون رنگ