حجم: 8 گرمی

نوع: اسپری

دکور: بطری شیشه ای ساده سرفلزی