رایحه و تاریخچه عطر از کجاست؟
نوشته

رایحه و تاریخچه عطر از کجاست؟

  تاریخچه عطر  تاریخچه عطر ار آنجاست که رایحه کلمه ای با بویی شیرین است و دارای قدمتی طولانی نیز می باشد، قدمت آن برمی گردد به روزهای درخشان مصر باستان. بهترین و تقدیر شده ترین عطرها از سرزمین فراعنه می آیند. فراعنه عطرها را با خدایان مصر به هم گره زدند و تاثیرات مثبت...