استفاده از رایحه جهت فاخر ساختن برند

1396/8/19 21:30:46آبان 19ام, 1396|رایحه سازمانی, مجله رایحه|

ممکن است تفاخر به معنای دارایی های مادی تلقی شود [...]