شرکت مجموعه صفا رایحه در نمایشگاه بین المللی آرایشی و بهداشتی تهران در سال 1396