عطر خاص و خاطرات کودکی

خاطرات کودکی که با یک عطر خاص گره خورده اند می توانند در تمام مدت عمر ما زنده نگهداشته شوند. بو این قدرت را دارد که به طور ذهنی تمام ما را به دوره ای خاص از زندگی، اغلب به دوران کودکی، زیرا حافظه و احساسات اغلب با حباب بویایی موجود در مغز گره خورده اند. این رابطه نزدیک است که ارتباط علمی بو را به خاطرات مرده ای که دوباره با همان بو و رایحه زنده می شوند، توجیه می کند.

عطر خاص

عطر خاص و رایحه خاص در خاطرات ماست

رایحه  های طبیعی  نظیر کیک کدو حلوایی، دارچین، سیب، چسب قطره ای، روزنامه و یا علف تازه خاطرات ما را تحریک می کند. تحقیقات نشان می دهد که رایحه ها بیش از دیدن و شنیدن به یاد آورنده خاطرات روزهای قدیم می باشد. شاید دلیل آن وجود این حقیقت است که داده های مربوط به دیدن، شنیدن و حتی لمس کردن از نواحی مشترکی از مغز که حس بویایی از آن عبور می کند، عبور نمی کنند.

نواحی آمیگدالا و هیپوکامپوس مغز انسان در رایحه خاص خاطرات ما

آمیگدالا در لوب موقت واقع شده اند و دو ناحیه از مغز را تشکیل می دهند که به شدت بر روی خاطرات و احساسات ما تاثیر می گذارند. آنها بخشی از سیستم لیمبیک هستند و ماتریکسی ضروری برای احساسات، رفتار احساسی و انگیزه به شمار می روند. کار این ساختار های بادومی شکل ایجاد ارتباطات دریافتی با نواحی دیگر مغز شامل هیپوکامپوس است.

آمیگدالا به محرک های مختلف احساسی واکنش نشان می دهد اما بیشتر نسبت به ترس و استرس حساس است. این دو ناحیه حس بوییدن را قانونمند می کنند و در پردازش، واکنش احساسی، و رفتار اجتماعی و جنسی دارای اهمیت هستند و  و عطر های خاص و ماندگار را برای شما بجا میگذارد.

هیپوکامپوس که نام خود را از کلمه یونایی اسب دریایی می گیرد، به دو ساختار گفته می شود که هر کدام در یک نیم کره مغز قرار دارند. براساس دیکشنری مدلین پلاس، این دو ساختار در شکل گیری، ذخیره و پردازش حافظه حیاتی هستند.

هیپوکامپوس در عملکرد حافظه نقش مهمی دارد به خصوص در انتقال از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت و کنترل حافظه فضایی و رفتار. این بخش یکی از معدود بخش های مغز است که قادر به رشد دادن واقعی نرون ها بوده و هم در کد دهی و هم در بازیابی حافظه فعال است.